Tangoterapi

Argentinsk tango är huvudsakligen en promenerande dans med sin partner vilket gör dansen speciellt lämplig för personer som har problem med balansen, gången och rörligheten.

Dansen bygger på improvisation med enkla grundsteg som utgång. Inga avancerade turer och steg används.

I undervisningen använder ledaren ett prestationsfritt förhållningssätt. Man behöver inte tänka så mycket på att nu ska jag dansa, utan bara se till att man har kontakt med sin partner hela tiden. Man lyssnar på musiken och med stöd av den personen som man ”håller sig i”, rör man sig långsamt från fot till fot, lyssnar in varandra, och därifrån tillsammans tar små steg åt olika håll.

Övningar som används skapar trygghet för enskild person, dansande par samt hela gruppen. Glädjen och njutningen i dansen är en viktig faktor i övandet.

Många studier har visat att argentinsk tango hjälper och förbättrar balansen och rörelseförmågan hos personer med Parkinsons sjukdom. Tangon påverkar också hållningen positivt, ökar styrkan i benen och minskar efter en kort tids träning rädslan för att falla.

Tango therapy for Parkinson's disease: Effects of rush elemental tango therapy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7303853/

Differential Effects of Tango Versus Dance for PD in Parkinson Disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4685181/


Jag har dansat argentinsk tango sedan mitten av 1990-talet. Jag insåg dansens rehabiliterande verkan både på det fysiska och mentala planet.

2017 utbildade jag mig i terapeutisk tango i Dortmund, Tyskland.

Under åren 2017-2018 arbetade jag inom projektet "Må bra med kultur" som var ett samarbete mellan Region Östergötland och Studiefrämjandet. Gruppverksamheten Tango Parkinson fanns i Linköping och Norrköping.


Konceptet för terapeutisk tango kan användas vid rehabilitering av andra sjukdomstillstånd där man behöver öka förmågan för balans, motorik och gång.

Träning med terapeutisk argentinsk tango har positiv påverkan hos personer med nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, stressupplevelse mm.

Konceptet kan användas för att främja kommunikation mellan människor i parrelationer och på arbetsplatser.

Är du intresserad av att prova tangoterapin privat eller på arbetsplatsen?

Vi får avvakta tills coronaepidemin är över. Då är du välkommen att kontakta mig!