Det här är jag, Liis Danielsson.

Sedan 2008 arbetar jag i mitt eget hälsoföretag, Prima Vita, som arbetsterapeut, coach, instruktör i Medveten Andning, Basal Kroppskännedom samt tangoterapi.

Mitt mål är att ge människor verktyg som de själva kan använda för att hitta tillbaka till sina resurser och förändra det som behövs för att må bättre.

På vilket sätt arbetar jag?

Helhetsperspektiv inom förebyggande och rehabiliterande hälsovård.

Individuella behandlingar i form av rådgivande samtal, coachande samtal, massage, avslappning, basal kroppskännedom, medveten andning, kognitiv beteendeterapi och tangoterapi.

Gruppbehandlingar i form av mental och kroppslig träning med inslag av Basal Kroppskännedom, medveten andning och kognitiv beteendeterapi.

Integrerad behandlingsform. Jag använder både de fysiska och mentala verktyg på ett integrerat sätt som ger goda resultat på kort tid. Självskattning och utvärdering ingår som ett motivationshöjande verktyg.

Med vem och vad har jag arbetat med som egenföretagare?

2012 - 2014 Landstinget i Östergötland, Rehab Öst, Norrköping, Konsult

Projekt ”Vardagsrevidering” inom Rehabresurs SamArbete. Målgruppen var personer med en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden som har sin försörjning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Ekonomisk bistånd. Individuella samtal och gruppaktiviteter i form av mental och fysisk träning. Basal Kroppskännedom och KBT användes som metod för att uppnå balans i det vardagliga livet.


2009 - 2012 Arbetslivsresurs AB, Norrköping. Konsult.

Projekt ”Nya Spår” inom Samordningsförbundet i Östergötland. Målgruppen var personer med upplevd ohälsa och i behov av nyorientering för att återgå till aktivitet/arbete. Rehabiliteringen bestod av individuella samtal och gruppaktiviteter i form av mental och fysisk träning. Basal Kroppskännedom och KBT användes som metod för att uppnå balans i det vardagliga livet.


2010 - 2011 Linköpings Universitet, Hälsouniversitetet, Norrköping. Gästadjunkt.

Arbetsterapeututbildningen, 25 % tjänstgöring på kurs 1 och kurs 6. Handledning av grupper. Föreläsningar. Tentator.