Mottagning

För besök på mottagningen kontakta mig på mail: liis@primavita.se

För att boka tid för ett digitalt samtal eller per telefon: Boka här

Första samtalet om 30 minuter är kostnadsfritt.


Jag behandlar utifrån värderingar att:

🍀 Varje person har en förmåga till förändring.

🍀 Kroppen är en helhet där det mentala integreras med det fysiska.

🍀 Reflektion och insikt är en förutsättning för handlingen.

🍀 En handlingsplan med målsättning är en förutsättning.

🍀 Motivation, vilja och mod är viktiga faktorer för att komma i mål.

🍀 Tålamod är viktigt för att all förändring tar tid.


Jag gör mitt yttersta för att stötta dig på din väg till bättre mående.